top of page
GIOVANNA FARRUGIA

Languages: English, Maltese, Italian

Place of residence: Catania

gb.png
mt.png
Giovanna Farrugia Guida ARGS

+39 333 3502426

  • Facebook Icona sociale

Regional Qualifications

Etna & Taormina, Oriental Sicily (Catania and province), Syracuse, Piazza Armerina.

Jiena twielidt Malta fejn kont nahdem il Ministeru tax-xogholijiet Pubblici u gejt Sqallija minhabba li izzewigt. Meta kont Malta jiena studjajt il-lingua ingliza u il-letteratura ingliza u hadt ic-certifikat tal-università tà Oxford. Ilni nahdem bhala gwida mis-sena 1990. Ghal xi ftit snin kont anke naghmel it-tours madwar Sqallija, però dan l-ahhar l-izjed li naghmel huma il-hargiet lokali. Peress li jiena min dejjem togobni l’arkeologija u l-istorja, ix-xoghol tieghi bhala gwida jogobni hafna. Fis-snin li ghaddew kelli l-opportunità li niltaqà ma hafna nies interessanti bhal ma huma l-arkeologi, studjuzi tal-istorja u giornalisti tat-television. Jiena nhobb nidiskrivi il gmiel tà din l-art u niehu hafna piacir meta nara li it-turisti jogobhom dak li nghidilhom u huma meta jitilqu nara l-entusiasmu u xi kulltant jixtiequ jergu jigu.

Contact me
bottom of page